Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem

Etikprövningsmyndigheten lämnar nu det ärendehanteringssystem som utvecklats i Prisma för etikprövningar. Anledningen är att det inte ger det stöd som var avsikten. Nu upphandlas istället ett nytt system och ambitionen är att det nya ska finnas på plats under 2020. Tills dess kommer myndigheten använda en övergångslösning för att hantera etikprövningar. Prisma stängs för etikansökningar den 27 september.

  • Istället för att underlätta för forskarna och anställda har det inneburit merarbete för alla, säger Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin.

Nytt system, anpassat för verksamheten
Nu väljer myndigheten att upphandla och utveckla ett eget ärendehanteringssystem, anpassat för verksamheten. Förhoppningen är att det ska innebära en lättnad för alla användare av systemet.

  • Vi beklagar självklart om det här ställer till det för någon. Men bristerna gör att vi inte kan vänta längre. Etikprövningsmyndigheten har ett viktigt uppdrag i att värna människan i forskningen och ett välfungerande ärendehanteringssystem är en förutsättning för att klara det, understryker Johan Modin.

Bättre service i och med införandet
Systemförändringarna sammanfaller med en pågående omorganisation och rekrytering av nya handläggare. Detta kan tillfälligt innebära längre handläggningstider men myndigheten förväntar sig inga påtagliga förseningar.

  • Etikprövningsmyndigheten är en ny myndighet under utveckling och det är ett ständigt pågående arbete att förbättra verksamheten. Vi ska göra vårt yttersta för att göra övergångarna så smidiga som möjligt. Vår ambition är att alltid ge bästa möjliga service till forskare, bidra till forskningssverige och samhällsutvecklingen, säger Johan Modin.

Viktiga datum
16 september: Information om det nya förfarandet för etikprövning publiceras på Etikprövningsmyndighetens webbplats.
27 september: Sista dag för att lämna in ansökan i Prisma.
7 oktober: Första dagen att lämna in en ansökan i det nya förfarandet.

Om Etikprövningsmyndigheten:
I januari 2019 ersatte Etikprövningsmyndigheten de tidigare regionala etikprövningsnämnderna. I samband med detta infördes ett digitaliserat arbetssätt i ärendehanteringssystemet Prisma.

För mer information, kontakta:
Johan Modin, Etikprövningsmyndighetens direktör
Mail: johan.modin@etikprovning.se
Tel: 010-475 08 01