Utbildningsmaterial

Här samlar vi det material som vi tar fram för att ytterligare informera om etikprövningens regelverk.

Personuppgifter i forskning

Den 12 juni genomförde Etikprövningsmyndigheten ett webbinarium om personuppgifter i forskning, i samarbete med Integritetsskyddsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning. Uppsala universitet deltog som representant för en forskningshuvudman.

Syftet var att belysa vilka aspekter som är viktiga att tänka på när personuppgifter behandlas i forskning. Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga och vilka regelverk gäller? Vem ansvarar för vad och vad kan göras för att minska riskerna för forskningspersonerna? Vilket stöd kan forskarna behöva för att kunna hantera personuppgifter i enlighet med de krav som gäller? Och vem avgör vad som är en känslig personuppgift?

Webbinariet spelades in och i filmen presenterar företrädare för respektive myndighet vilket uppdrag myndigheten har och vad regelverket innebär. Gemensamt förklaras hur ansvarsfördelningen ser ut.

Deltagare

Integritetsskyddsmyndigheten
Ulrika Harnesk, senior jurist

Uppsala universitet
Jacob Håkansson, dataskyddsombud
Frida Ringholm, universitetsjurist

Överklagandenämnden för etikprövning
Jörgen Svidén, kanslichef

Etikprövningsmyndigheten
Johan Modin, direktör

Moderator:
Ingela Engman Sköld, handläggare
Etikprövningsmyndigheten

Sammanfattning av presentationerna och svar på frågor som ställdes före och under webbinariet

Vi bearbetar gemensamt materialet och planerar att det ska publiceras här i anslutning till inspelningen så snart som möjligt.

Innehåll och tidslinje

00.00.00-00.03.54
Johan Modin hälsar alla välkomna och panelen presenterar sig.

00.04.00-00.31.00
Forskning och GDPR
Ulrika Harnesk tar upp vad som gäller för forskning enligt GDPR.

00.31.00-00.42.20
Tid för frågor

00.42.30-01.11.00
Forskningsrelaterade huvudmannafrågor
Jacob Håkansson och Frida Ringholm lyfter exempel på konkreta frågeställningar hos en huvudman.

01.11.15-01.20.50
Tillsynen av etikprövning
Jörgen Svidén ger en bild av tillsynsarbetet av etikprövningslagens tillämpning.

01.20.50-01.35.30
Etikprövningens fokus
Johan Modin placerar myndighetens prövning i sammanhanget.

01.36.00-01.55.45
Tid för avslutande frågor

Etikprövning – så går det till

Etikprövning - så går det till En ny ansökan om etikprövning kallas grundansökan. Etikprövningsmyndigheten varken kan eller får ...

Ändringsansökan

Vid väsentlig ändring som avser ett redan godkänt forskningsprojekt ska en ändringsansökan göras. Om en ändring av ett ...

Ansvar för forskningen

Ansvar för forskningen Forskningshuvudmannen, dvs den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs, ansvarar för forskningen. ...

Avgift för etikprövning

Avgift för etikprövning För en ny ansökan är avgiften 5 000 kr eller 16 000 kr. Avgiften för ...