Varför skall jag skapa ett konto?

Du kan gå våra kurser utan att logga in. Fördelen med att logga in är att systemet kommer ihåg var du senast avslutade din kurs samt att du kommer åt ett test som genererar ett intyg.

Öppna kurser

Etikprövningens grunder

 

Feedback

Vi tar gärna emot feedback på kursen och skulle vara mycket tacksamma om du kunde på 5 korta frågor här.