Årsredovisning 2022

Etikprövningsmyndighetens årsredovisning finns nu att läsa.

Årsredovisning i PDF