Årsredovisning 2023

Sedan myndigheten startade sin verksamhet år 2019 har organisationen vuxit, antalet ansökningar har ökat och uppdragen till myndigheten blivit fler.

I myndigheten årsredovisning går det att läsa om vad som hänt i verksamheten under 2023. Etikprövningsmyndigheten har exempelvis tagit emot totalt 7 953 ansökningar i alla kategorier, en markant ökning från drygt 7 100 inkomna ansökningar året innan. Av den totala mängden ansökningar var 

  • 6 022 ansökningar inom medicinsk forskning
  • 1 931 ansökningar inom övrig forskning
  • 3 426 ändringsansökningar
  • 473 ansökningar enligt enligt EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (CTR)
  • 72 ansökningar enligt EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR)
  • 10 ansökningar enligt EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR).

Här delas myndighetens årsredovisning för 2023.

Årsredovisning 2023 i PDF