Hur gör jag för att byta ansvarig forskare?

För att byta ansvarig forskare behöver du skicka in en ändringsansökan i Ethix.

  1. Logga in i Ethix
  2. Klicka på "Ansökningar" i toppmenyn.
  3. Klicka på knappen "Ändringsansökan"
  4. Välj "Ja" på "Med ändring av ansvarig forskare"
  5. Fyll i formuläret
  6. Klicka på "Skicka in och signera ansökan"
  7. Beroende på vilka val som gjorts i formuläret, kommer signaturer krävas av olika inblandade parter.