Tillgänglighet på vår webbplats

Etikprövningsmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vårt mål är att så många personer som möjligt ska kunna använda vår webbplats, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar. I denna tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur vår webbplats etikprovningsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från etikprovningsmyndigheten.se som inte verkar vara tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns och kan åtgärda det.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du

kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Dokument

Vissa dokument på vår webbplats fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel, eftersom de inte korrekt förmedlar information om bland annat struktur, rubriker och bilder. De fungerar inte heller bra med förstorad text, eftersom de inte anpassar sig som de ska. Vi arbetar fortlöpande med att förbättra våra dokument.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av etikprovningsmyndigheten.se samt anlitat extern konsult för implementation och test.

Senaste bedömningen gjordes den 26 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 februari 2021.