Remisser

EU-kommissionens meddelande om etablerandet av en europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet (European Health Emergency Response Authority, Hera) samt förslag till förordning om ett ramverk för åtgärder för att säkerställa tillgången till krisrelevanta medicinska motåtgärder i händelse av en hälsokris på unionsnivå 2021-10-11
Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förslag till Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar 2021-09-23