Hur hittar jag till mina etikprövningsansökningar?

  1. Logga in i Ethix
  2. Klicka på "Ansökningar" i toppmenyn
  3. Nedan presenteras en lista på alla ansökningar du skickat in i Ethix (uppdelat på status på ansökan). Du hittar även utkast som du ännu inte skickat in till Etikprövningsmyndigheten här.