Hur kommer jag till formulären för att fylla i en etikprövningsansökan?

  1. Logga in i Ethix
  2. Klicka på "Ansökningar" i toppmenyn
  3. Klicka på "Grundansökan" alt. "Ändringssansökan" beroende på vilken ansökan du vill skapa.