Hur lägger man till medverkande och ger dem rättigheter i ansökan?

För att lägga till en medverkande i en grundansökan, följ stegen nedan:

  1. Gå in på ansökan i Ethix.
  2. Gå till "Huvudsakliga uppgifter".
  3. Under punkt 1.8 "Andra medverkande:", klicka på "lägg till medverkande".
  4. Ange e-postadressen till användaren du vill bjuda in.
  5. Klicka på "Bjud in".
  6. Flera kryssval dyker upp.
  7. Välj vilka rättigheter du vill ge medverkande. Här kan du även välja att ev. ge medverkande rollen som ansvarig forskare.
  8. Klicka på "Spara".