Jag har angett fel disputerad forskare som ska överse projektet, hur ändrar jag?

För att ändra inbjuden disputerad forskare som ska signera ansökan behöver du kontakta Ethix support [email protected]