Kan jag skriva ut ansökningsformuläret och skicka in det per post/ e-post?

Nej, det går enbart att skicka in din ansökan digitalt via ansökningsformuläret här i Ethix.