Etikprövningsmyndigheten medverkar i ett sista möte inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap

Sverige anordnar under sin tid som EU-ordförandeland en serie möten inom olika områden. Den 26-27 juni deltar Etikprövningsmyndigheten i ett av de sista, ett så kallat högnivåmöte om framtiden för life science med inriktning mot personlig medicin, eller precisionsmedicin som det också heter. 

Mötet arrangeras av life science-kontoret vid Regeringskansliet. Kontoret är ett samarbete mellan Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Deltagande myndigheter under konferensen är Läkemedelsverket, Vinnova, E-hälsomyndigheten och Etikprövningsmyndigheten. Under två dagar arrangeras paneldiskussioner och diskussioner i mindre grupper kring olika aspekter på utveckling av personlig medicin. Studiebesök kommer göras på forskningsinstitutioner i Stockholm. Etikprövningsmyndigheten kommer att i två gruppdiskussioner och en paneldiskussion bidra med samtal kring hur forskningsetiken kan medverka i hur precisionsmedicinen ska utvecklas och organiseras.

Läs mer om konferensen Life science – precisionsmedicinens era

Länk till Life science-kontoret