Etikprövningsmyndigheten presenterar Sara – en handläggare

Etikprövningsmyndigheten tar beslut i ungefär 7000 etikprövningsansökningar per år. Men vilka är vi egentligen som driver runt den här verksamheten? Med 525 ledamöter i 21 avdelningar utgör vi en stor organisation, men med endast 25 anställda är vi i själva verket en ganska liten myndighet. Av de anställda är 21 handläggare med ansvar över arbetet i en avdelning. Möt Sara, en av handläggarna, och få reda på mer om vad som pågår i myndigheten.

Foto: Privat

Vad heter du och vad har du för roll i Etikprövningsmyndigheten?

Jag heter Sara och jag är handläggare för en medicinavdelning i Lund. Som alla kanske inte förstår deltar inte vi handläggare i besluten. Vi protokollför och fungerar som ett stöd till vetenskapliga sekreterare och ordförande i avdelningarna, så att deras arbete ska bli så enkelt som möjligt. Det gäller att hålla koll både på lagen och förarbetena.

Förutom att handlägga ärenden jobbar jag även med arvodesfrågor och ser till att våra ledamöter får den ersättning de har rätt till. Jag arbetar också med att ta fram gemensamma administrativa rutiner, så att vårt arbete som handläggare blir så enhetligt som möjligt. Sist men absolut inte minst jobbar jag också med friskvårdsfrågor på myndigheten.

Vad gör du i huvudsak i din roll som handläggare?

Som handläggare har jag ansvar för att validera ansökningar så att de är korrekta rent administrativt innan de placeras på sammanträde. Vi handläggare bemannar myndighetens frågeservice och svarar på frågor som kommer in, både via e-post och telefon. Majoriteten av frågorna handlar om man ska söka etikprövning eller inte för sin forskning. Det är ju något jag självklart inte kan svara på, men som handläggare är det min roll i dessa situationer att vara en guide i hur man kan tänka. Vi diskuterar fram och tillbaka tills hen som ringt in känner att hen fått sitt svar. Andra stora frågan handlar om hur Ethix fungerar. Där kan jag vara mer handfast och berätta exakt hur forskaren ska göra. Men i huvudsak handlar nog mitt arbete om att vara en länk mellan myndigheten och avdelningen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det måste vara att få träffa alla mina kollegor. Jag jobbar i Lund tillsammans med två andra kollegor. Men mina övriga kollegor finns på 30 – 140 mils avstånd. Att jobba så som vi gör, med detta avstånd till sina kollegor, är utmanande. Att få ses och prata ansikte mot ansikte betyder väldigt mycket för oss. Vi ses tre gånger per år och då jobbar vi med olika teman som får myndigheten och oss som handläggare att utvecklas.

Vilka är de största utmaningarna med ditt arbete?

Hur gärna jag än vill kan jag inte svara konkret på alla frågor. Som tjänsteman på myndighet har jag en vägledande roll. Utifrån lagtexten och information på hemsidan försöker jag ge så informativa svar som möjligt. En orsak till att vi inte kan ge alltför raka svar är att vi inte kan föregå den etiska prövningen som görs på avdelningarnas sammanträden.

Vad var det senaste som du lärde dig?

Vikten av att skriva tydliga beslut samt se hur en text kan bli tydligare genom att använda klarspråk.

Vad visste du om Etikprövningsmyndigheten innan du sökte det här uppdraget?

Mellan 2006 och 2007 satt jag som allmän ledamot i nämnden för medicinsk forskning, i Umeå. Redan då tyckte jag det var jättespännande och mycket lärorikt. Nu är det roligt att få vara på ”andra sidan”. Det var som ledamot i dåvarande nämnden som jag förstod hur viktiga alla är för vår prövning, att våra olika infallsvinklar ger en helhetsbild. I min roll som handläggare har den helhetsbilden förstärkts ytterligare och nu förstår jag hur viktigt vårt arbete är.

Vad är det som får dig att jobba kvar?

Mitt arbete är stimulerande, utvecklande och roligt. Jag har världens bästa kollegor och en väldigt bra chef. Att få vara med och i princip starta upp och utveckla en myndighet är väldigt spännande i sig, men också en utmaning såklart. Jag började i augusti 2019, så myndigheten hade inte ens funnits ett år. Dessutom är min arbetsplats i perfekt läge från min bostad, vilket gör att jag kan cykla eller gå till och från jobbet. Mitt arbete är flexibelt där jag tillåts jobba hemma två dagar i veckan. Dessutom är detta en arbetsplats där friskvård och arbetsmiljö är högt prioriterat, vilket är ytterligare en anledning till att jag vill fortsätta jobba kvar.