Personuppgifter i forskning – webbinarium den 12 juni

Etikprövningsmyndigheten bjuder in till ett webbinarium om personuppgifter i forskning, i samarbete med Integritetsskyddsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning. Uppsala universitet deltar som representant för en forskningshuvudman i en egen mening.

Syftet är att belysa vilka aspekter som är viktiga att tänka på när personuppgifter behandlas i forskning. Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga och vilka regelverk gäller? Vem ansvarar för vad och vad kan göras för att minska riskerna för forskningspersonerna? Vilket stöd kan forskarna behöva för att kunna hantera personuppgifter i enlighet med de krav som gäller? Och vem avgör vad som är en känslig personuppgift?

Under webbinariet presenterar företrädare för respektive myndighet vilket uppdrag myndigheten har och vad regelverket innebär. Gemensamt förklaras hur ansvarsfördelningen ser ut. Vi försöker också reda ut vad som kan vara en känslig personuppgift och ge några exempel på sådana.

Vi tar emot frågor inför webbinariet, e-posta dem till [email protected] senast den 15 maj. Frågorna kommer utgöra underlag för vad som kommer tas upp på webbinariet, men det finns ingen garanti för att alla frågor tas upp till diskussion. Under webbinariet kan frågor ställas i Q&A. De frågor som inte tas upp under webbinariet kommer att bemötas via e-post eller sammanställas och publiceras på www.etikprovning.se.

Antalet platser är begränsat men webbinariet, som genomförs i Zoom, spelas in och kan ses efteråt.

Varmt välkomna!

UPPDATERING 2023-05-02, kl. 15.05: Det gick fort att fylla webbinariet med närmare 500 deltagare och registreringen är nu stängd.