Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förslag till Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar