Webbinariet Personuppgifter i forskning är publicerat

Den 12 juni genomförde Etikprövningsmyndigheten ett webbinarium om personuppgifter i forskning, i samarbete med Integritetsskyddsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning. Uppsala universitet deltog som representant för en forskningshuvudman.

Nu kan du se inspelningen av webbinariet på vår webbplats – https://etikprovningsmyndigheten.se/for-forskare/utbildningsmaterial/

Vi bearbetar gemensamt svar på de frågor som ställdes före, under och efter webbinariet. Frågor och svar och en sammanfattning av presentationerna kommer att publiceras i anslutning till inspelningen så snart som möjligt.