Här publicerar vi svar på vanligt förekommande frågor om etikprövning. Sidan uppdateras med nya frågor och svar vid behov och datumet visar när en artikel är publicerad eller senast ändrad.

Artiklarna är kategoriserade i ämnesområden och sökbara i fritext.

 • Alla artiklar
 • Ändringsansökan
 • Ansvar över forskning
 • Avgift
 • Beslut
 • Etikprövningsprinciper
 • Information och samtycke
 • Om Ethix
 • Övrigt
 • Personuppgifter i forskning
 • Signering
 • Studentarbeten
Många som forskar i Sverige har ett annat modersmål än svenska. De flesta forskarna arbetar dessutom med engelska som huvudspråk. Kan en etikansökan skrivas och ges in på engelska? 2021-10-18

Nej. Enligt Etikprövningsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (VRFS 2019:1) för etikprövning av forskning som avser människor m.m. ska en ansökan ske på de ansökningsformulär som finns tillgängliga via Etikprövningsmyndighetens ansökningsportal. Föreskrifterna säger också att formulären ska fyllas i på svenska. Bakgrunden till detta är att ledamöterna som prövar ansökningarna måste förstå innehållet och att forskningspersonerna måste kunna förstå vad forskningen innebär för dem och att det därför är nödvändigt med ett krav att använda svenska språket. Ur ett forskningsetiskt perspektiv anses det även internationellt vara helt i sin ordning att det bland de personer som ansvarar för ett forskningsprojekt finns någon eller flera som kan kommunicera på språket i den stat där forskningen ska bedrivas. Detta är givetvis inte minst viktigt när det gäller kontakten och kommunikationen med forskningspersonerna, som alltid måste ske på det språk som dessa har som modersmål.
 
I syfte att underlätta för de många forskare som finns i Sverige eller som vill forska här och som inte har svenska som modersmål så har vi översatt ansökningsformulären till engelska och lagt ut på vår webbplats. Men det är alltså bara i upplysande syfte. Det går inte att ge in de engelskspråkiga formulären som en ansökan, oavsett vilket språk som man själv använder i formulären.

Hur ansöker jag om ändring i Ethix? 2021-10-03

Det finns ett anvisat formulär för ändringsansökan i vilket man fyller i den information som efterfrågas. Det är viktigt att ange rätt diarienummer för den tidigare godkända grundansökan som avses med ändringen. Vem som helst kan påbörja en ansökan om ändring och bjuda in medverkande och tilldela dem roller. Men det är som vanligt endast ansvarig forskare eller en behörig företrädare för forskningshuvudmannen som har rätt att signera och skicka in en ändringsansökan. Har fel person signerat kommer myndigheten att skicka en begäran om att rätt person signerar ansökan.

Hur får jag beslut i mitt ärende i Ethix? 2021-10-03

När ordförande i den avdelning som har granskat din ansökan har signerat det beslut som fattats, kommer beslutet att publiceras i Ethix i anslutning till ansökan. Du, och de personer som har bjudits in att ta del av beslut och liknande, kommer att få en avisering via mail när det har skett med en uppmaning om att logga in i Ethix och ta del av beslutet.

Hur ska jag göra för att betala in avgiften för ansökan i Ethix? 2021-10-03

När både ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen har signerat ansökan i Ethix skickas ansökan automatiskt in till Etikprövningsmyndigheten och den registreras och diarieförs. I samband med det kommer en avisering skickas till berörda med information om diarienummer, avgift och hur den ska betalas. Liksom tidigare ska man använda ett tilldelat OCR-nummer som referens.

Måste det alltid vara den som är ansvarig forskare som skapar och fyller i en ansökan i Ethix? 2021-10-03

Nej, i Ethix kan vem som helst påbörja en ansökan och därefter kommer det vara möjligt för den personen att bjuda in medverkande och tilldela dem roller. Däremot ska alltid ansvarig forskare och behörig företrädare för huvudmannen skriva under och skicka in ansökan.

Måste jag ha ett konto och logga in för att ansöka i Ethix? 2021-10-03

Ja, du måste skapa ett konto och logga in för att ansöka om etikprövning. För att dina uppgifter och handlingar ska vara säkra hos oss kommer det att krävas inloggning med antingen BankID eller tvåstegsautentisering.

Vad skiljer ansökningsblanketterna i Ethix från tidigare ansökningsblanketter? 2021-10-03

Formen för ansökningsformuläret är annorlunda med ett mer interaktivt formulär där dina svar styr hur formuläret ser ut, men den information och de beskrivningar av forskningsprojektet som ska ges in till myndigheten är i stort sett desamma som tidigare.

Hur loggar jag in? 2021-10-03

För att dina uppgifter och handlingar ska vara säkra hos oss krävs det inloggning med antingen BankID eller tvåstegsautentisering.

 1. BankID
 2. Klicka på BankID eller mobilbankID
 3. Skriv in ditt personnummer
 4. Klicka på "Logga in"
 5. Verifiera din inloggning på den enhet du har ditt BankID

Om du saknar bankID kan du logga in med tvåstegsautentisering (kod till din mobiltelefon)

 1. Klicka på "Jag saknar bankID"
 2. Skriv in din e-post
 3. Skriv in ditt lösenord
 4. Klicka på "Fortsätt"
 5. Skriv in koden som skickats till din mobiltelefon (förutsätter att du angivit ett telefonnummer i din användarprofil)
 6. Klicka på "Bekräfta kod"
Hur skapar jag ett konto i Ethix? 2021-10-03
 1. Välj vilket BankID-alternativ du vill använda (BankID eller mobilt bankID)
 2. Skriv in ditt personnummer
 3. Klicka på "Logga in"
 4. Skriv in för- och efternamn
 5. Skriv in e-post (Notera att det är till denna e-post dina notiser kommer att sändas samt att det är den e-postadressen som ska användas när andra bjuder in dig till ev. ansökningar)
 6. Ange ett eget lösenord
 7. Upprepa lösenordet du just valt
 8. Ange mobil-telefonnummer (för möjlighet till tvåfaktorsautentisering med sms-kod när du inte har tillgång till bankID)
 9. Klicka på "Spara"
 10. Ditt konto är nu skapat!
Hur kommer jag till formulären för att fylla i en etikprövningsansökan? 2021-10-03
 1. Logga in i Ethix
 2. Klicka på "Ansökningar" i toppmenyn
 3. Klicka på "Grundansökan" alt. "Ändringssansökan" beroende på vilken ansökan du vill skapa.
Hur ändrar jag mitt lösenord? 2021-10-03
 1. Logga in i Ethix
 2. Håll muspekaren över ditt namn (uppe i högra hörnet)
 3. Klicka på "Visa profil"
 4. Klicka på knappen "Lösenord"
 5. Skriv först in ditt nuvarande lösenord
 6. Skriv sedan in ditt nya lösenord, upprepa
 7. Klicka på "Spara"
Jag har glömt mitt lösenord, hur får jag ett nytt? 2021-10-03
 1. Klicka på "Jag saknar bankID"
 2. Klicka på "Glömt lösenord?"
 3. Skriv in din e-postadress
 4. Klicka på "Återställ lösenord"
 5. Ett nytt tillfälligt lösenord skickas nu till din e-post om den överrensstämmer med din e-postadress som finns registrerad i Ethix
Hur hittar jag till mina etikprövningsansökningar? 2021-10-03
 1. Logga in i Ethix
 2. Klicka på "Ansökningar" i toppmenyn
 3. Nedan presenteras en lista på alla ansökningar du skickat in i Ethix (uppdelat på status på ansökan). Du hittar även utkast som du ännu inte skickat in till Etikprövningsmyndigheten här.
Hur ändrar jag min e-postadress? 2021-10-03
 1. Håll muspekaren över ditt namn (upptill i högra hörnet)
 2. Klika på "Redigera profil"
 3. Ändra din e-postadress
 4. Klicka på "Spara"

Observera att den e-post du anger, kommer vara den du loggar in med samt får notiser från Ethix till.

Var hittar jag information om att ansöka om Etikprövning? 2021-10-03

Du hittar all information om att ansöka om Etikprövning under "Information" i toppmenyn.

Hur kontaktar jag support för Ethix? 2021-10-03

Systemtekniskt support

För systemtekniskt support av Ethix kontaktar du [email protected], helgfria vardagar kl. 08-17.

För att kunna hjälpa dig/er med er ansökan krävs ert skriftliga samtycke för detta. Skriv därför med i e-postmeddelandet att du/ni samtycker att Ethix support får titta på er ansökan (ansökans titel eller annat som kan identifiera ansökan) och din/era profiler i Ethix.

Allmänna frågor om Etikprövning

Om din fråga gäller formalia eller allmän information kring att ansöka om Etikprövning ska du kontakta [email protected]

Hur läser jag mina meddelanden i Ethix? 2021-10-03

Klicka på "Meddelanden" i toppmenyn. Orange markering betyder att meddelandet är oläst.

Hur gör jag om jag behöver ändra de förval jag gjort när jag skapade min ansökan? 2021-10-03

När du påbörjar din ansökan får du svara Ja/Nej på fyra förval angående vad du ska ansökan om Etikprövning för. Formuläret anpassar därefter sina frågor baserat vad du angett för svar på dessa förval. Om du under tiden du skriver din ansökan behöver ändra detta, kan du klicka på knappen "Ändra förval" i din ansökan. Notera att det då kan visas andra frågor än de som du initialt fyllt i.

Kan jag spara min ansökan och fortsätta senare? 2021-10-03

Ja, klicka på "Spara" längst ner i ansökan. Du hittar sedan ditt urkast under "Ansökningar" i toppmenyn och under rubriken "Ej färdiga".

Kan jag skriva ut ansökningsformuläret och skicka in det per post/ e-post? 2021-10-03

Nej, det går enbart att skicka in din ansökan digitalt via ansökningsformuläret här i Ethix.

Vilka filformat kan jag bifoga? 2021-10-03

Det flesta filformat kan bifogas, även ljud och bild.

Den forskningshuvudman jag vill ange finns inte i listan? 2021-10-03

Om den forskningshuvudman du vill ange inte finns, scrolla längst ner i listan och välj "Annan (fritext)". En fritextruta kommer då att visas och du kan ange forskningshuvudman i den. Om det är en svensk organisation anger du även organisationsnummer.

Jag har angett fel behörig företrädare för forskningshuvudman, hur ändrar jag? 2021-10-03

För att ändra inbjuden behörig företrädare för forskningshuvudman som ska signera ansökan behöver du kontakta Etikprövningsmyndigheten och be om att ansökan öppnas för redigering. E-posta din begäran till [email protected].

Hur gör jag för att byta ansvarig forskare? 2021-10-03

För att byta ansvarig forskare behöver du skicka in en ändringsansökan i Ethix.

 1. Logga in i Ethix
 2. Klicka på "Ansökningar" i toppmenyn.
 3. Klicka på knappen "Ändringsansökan"
 4. Välj "Ja" på "Med ändring av ansvarig forskare"
 5. Fyll i formuläret
 6. Klicka på "Skicka in och signera ansökan"
 7. Beroende på vilka val som gjorts i formuläret, kommer signaturer krävas av olika inblandade parter.
Hur gör man för att byta ansvarig forskningshuvudman? 2021-10-03

För att byta ansvarig forskningshuvudman behöver du skicka in en ändringsansökan i Ethix.

 1. Logga in i Ethix
 2. Klicka på "Ansökningar" i toppmenyn.
 3. Klicka på knappen "Ändringsansökan"
 4. Välj "Ja" på "Med ändring av ansvarig forskningshuvudman"
 5. Fyll i formuläret
 6. Klicka på "Skicka in och signera ansökan"
 7. Beroende på vilka val som gjorts i formuläret, kommer signaturer krävas av olika inblandade parter.
Jag har angett fel disputerad forskare som ska överse projektet, hur ändrar jag? 2021-10-03

För att ändra inbjuden disputerad forskare som ska signera ansökan behöver du kontakta Ethix support [email protected]

Kan jag ha flera användarkonton i Ethix? 2021-10-03

Nej, varje enskild person kan bara ha ett konto i Ethix. Detta gäller oavsett roll vid det givna tillfället, så samma konto används oavsett om du ska skapa en ansökan eller om du signera någon annans ansökan.

Jag kan inte logga in på mitt konto! 2021-10-03

Säkerställ att din angivna epostadress är korrekt. Har du redan ett aktivt konto i Ethix kan du inte skapa ett nytt konto och logga in med samma Bank-id, utan du måste använda ditt befintliga konto. Anger du telefonnummer för tvåfaktorfautentisering ska telefonnumret anges utan nolla efter den valda landskoden, t ex (+46) 734 xx xx xx. Om du ändå har problem att logga in, kontakta Ethix support: [email protected]

Varför kan jag inte radera gamla bilagor vid komplettering av ansökan? 2021-10-03

När du skickar in din ansökan blir bilagorna du laddat upp inkomna handlingar till Etikprövningsmyndigheten. De kan därför inte raderas ur ansökan. Vid komplettering eller administrativt tillägg kan ersättande bilagor läggas till, medan de ej längre gällande bilagorna stannar kvar som en del av ansökans historik.

Hur lägger man till medverkande och ger dem rättigheter i ansökan? 2021-10-03

För att lägga till en medverkande i en grundansökan, följ stegen nedan:

 1. Gå in på ansökan i Ethix.
 2. Gå till "Huvudsakliga uppgifter".
 3. Under punkt 1.8 "Andra medverkande:", klicka på "lägg till medverkande".
 4. Ange e-postadressen till användaren du vill bjuda in.
 5. Klicka på "Bjud in".
 6. Flera kryssval dyker upp.
 7. Välj vilka rättigheter du vill ge medverkande. Här kan du även välja att ev. ge medverkande rollen som ansvarig forskare.
 8. Klicka på "Spara".

Avgift för etikprövning

Avgift för etikprövning För en ny ansökan är avgiften 5 000 kr eller 16 000 kr. Avgiften för ...

Etikprövning – så går det till

Etikprövning - så går det till En ny ansökan om etikprövning kallas grundansökan. Etikprövningsmyndigheten varken kan eller får ...

Ändringsansökan

Vid väsentlig ändring som avser ett redan godkänt forskningsprojekt ska en ändringsansökan göras. Om en ändring av ett ...

Ansvar för forskningen

Ansvar för forskningen Forskningshuvudmannen, dvs den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs, ansvarar för forskningen. ...